Welkom


De Haringparty vindt plaats op donderdag 23 juni van 16.00 u tot 20.00 u. op het plein achter het Stadhuis

tekening stadsmaquette Doesburg op plein            2016-03-20 23.24.40     Doesburg, Vischmarkt omstreeks 1910

Op donderdag 23 juni 2016 vindt  de Vierde Doesburgse Haringparty plaats en dit jaar op een heel bijzondere plaats. Op deze haringparty wordt er niet alleen geld opgehaald voor een nieuw te realiseren project/object in Doesburg(Een wereldwijzer), maar zal ook het project van de vorige Haringparty groots worden onthuld.

De Doesburgse Bronzen maquette krijgt zijn plek op het plein achter het Stadhuis en wordt voorafgaand aan de Haringparty onthuld. Tevens zal het plein een permanente naam krijgen incl. een nieuw Doesburgs straatnaambord

Vanaf 15.30 u zijn gasten, sponsoren en genodigden van harte welkom om van 16.00 u tot 17.00 u het officiële deel van het programma incl. onthullingen bij te wonen en vanaf 17.00 u kan er genoten worden van Nieuwe Haring en Corenwijn.

 

160407_Wereldwijzer Doesburg     Wegwijzer Zeebrugge

 

Het project wat dit jaar door middel van sponsoring, veilingbiedingen en toegangsgelden zal worden gerealiseerd is een Doesburgse wereldwijzer. Het ontwerp en de locatie is nog nader in te vullen

Komt allen, het beloofd een zeer speciale middag te worden.

Meer informatie over het project van dit jaar vindt u onder het kopje Goede Doel”.